על השירות

מיסוי הוא חלק בלתי נפרד מניהול עסק, בין אם מדובר על עצמאי, חברה קטנה או תאגיד גדול. תוצאותיו העסקיות של עסק מושפעות גם מתוצאות המס שלו.
לVBIR  ידע  מקצועי רחב וניסיון רב שנים במתן שירותי ייעוץ בתחום המיסוי.
בהתאם להשקפתנו הכוללת, שירותים אלו ניתנים במומחיות ובמקצועיות תוך ראייה של צרכי הלקוח ובכפוף לדרישות חוקי המס השונים. שירותים אלו  ניתנים ל ידי צוות  הכולל רואי חשבון מקצועיים ומנוסים , יועצת מס בכירה ומלווה כל העת ע"י שותפי VBIR.
צוות המשרד מסייע ומלווה את שיקולי המיסוי של התאגיד החל משלב הקמתו לאורך שנות הפעלתו וכלה בשלב החלטה על מכירת הפעילות ו/או פרוק.

VBIR מציעה בתחום המיסוי מגוון שירותים הכוללים בחלקם:

  • סיוע וייעוץ  מס לחברות ועצמאים.
  • טיפול וייצוג שוטף מול רשות המסים במכלול נושאים המתייחסים לעצמאים, בעלי שליטה, חברות ומוסדות ללא כוונת רווח.
  • טיפול ויעוץ שוטף מול המוסד לביטוח לאומי.
  • ליווי בשלבי הקמת העסק /המיזם.
  • טיפול בייעוץ מס בכל הקשור להסדרי פרישה והתגמולים הנלווים לה.
  • טיפול בהשגת אישורים מוקדמים לעסקאות מרשויות המס .(PRE RULING)
  • ייעוץ  בהיבטי מיסוי הפרט בהשקעות ניירות ערך סחירים בארץ ובחו"ל.
  • ייעוץ בעסקאות רווח הון, פריסת מס, ניצול הפסדים ועוד.
  • ייעוץ לגבי תושבות לצרכי מס הן לתאגידים ישראלים בעלי חברות זרות והן לתאגידים זרים בעלי תאגידים בישראל.