שירותי יעוץ והגשת דוחות של יחידים ושל חברות לרשויות המס בארה"ב

עם הצטרפותו של רו"ח קסטנר וצוותו למשרדנו, אנו בVBIR מציעים:
1. שירותי מיסוי אמריקאי – יעוץ והגשת דוחות שנתיים ואחרים לרשויות המס (הפדרלי והמדינתי) האמריקאיות,
הן ליחידים והן לחברות המחויבים/ות בהגשת דוחות בארה"ב.
2. סיוע ברישום ובהקמת חברות אמריקאיות בארה"ב, ובקבלת מספרי זיהוי לצרכי מס עבור חברות ויחידים.

מי חייב בהגשת דוחות מס לרשויות האמריקאיות?

קיימות 3 קבוצות עיקריות המחויבות, בדרך כלל, בהגשת דוחות
1. משקיעים (למשל יחידים תושבי ישראל או חברות ישראליות) שביצעו השקעה כלשהיא בנדל"ן, בקרנות השקעה
מסוימות ועוד, ואשר מחויבים בהגשת הדו"ח בגין ההשקעה. (VC ,PERE ,PE)
2. יחידים המחזיקים באזרחות אמריקאית או ב"גרין קארד", ללא קשר להיותם תושבי ואזרחי ישראל או כל מדינה אחרת.
3. חברות בנות (או חברות אם) אמריקאיות של יישויות זרות (למשל ישראליות) על כל צורותיהן.

סוגי הדוחות הנפוצים ביותר עבור לקוחותנו החייבים בדיווח לארה"ב, ומועדי הגשתם לשנת 2020

 

מהם מועדי הגשת הדוחות בארה"ב?

דוחות מס מדינתיים

לכל מדינה בארה"ב יש מערכת חוקים ייחודית משלה. לרוב, מועדי ההגשה זהים או קרובים למועדי ההגשה הפדרליים, אך יש לא מעט מקרים בהם מועד ההגשה למדינה מוקדם יותר מהפדרלי או שהמדינה לא מאפשרת לבקש ארכה.

ישנן מעט מדינות בהן לא חל מס הכנסה מדינתי.

ככלל, סביר להניח שקיימת חובה להגיש דוח מס מדינתי במדינה שבה נמצאת ההשקעה בנדל"ן.
בעת הכנת הדוח הפדרלי, אנו בוחנים האם קיימת חובה להגיש דוח מס מדינתי, כל מקרה לגופו.

הערות חשובות לגבי ארכות

  1. ניתן לקבל ארכה רק אם מגישים את הבקשה לפני מועד ההגשה המקורי.
  2. ארכה מיועדת רק למועד הגשת דוח. אין שום אפשרות לקבל ארכה למועד תשלום המס, אם יש.
  3. במידה וקיים צפי לחבות במס, מומלץ לשלם מקדמה משוערת במועד.
  4. הגשת דוח מס באיחור גוררת קנסות משמעותיים.