על השירות

ל VBIR ניסיון וידע רב בכל הנוגע למיסוי  יחידים ( עצמאיים ושכירים ).  אנחנו מאמינים בכך שצרכי הלקוח שלנו מגיעים לפני הכל ומקפידים על שירות מקצועי וגישה אישית, בכפוף לדרישות חוקי המס השונים. נייצג אתכם בנאמנות וכבוד מול רשויות המס ורשויות רלוונטיות אחרות – הכל במטרה לדאוג לאינטרסים שלכם תוך שמירה על החוק.

לשירותכם רואי חשבון מקצועיים ומנוסים ויועץ מס בכיר. כמו כן, את המחלקה מלווים כל העת המנהלים-השותפים שלנו.

שירותים שמעניקה VBIR בתחום:

  • עריכה והגשת דוחות אישיים
  • עריכה והגשת הצהרות הון
  • סיוע וייעוץ מס לעצמאיים.
  • ליווי בשלבי הקמת עסק / מיזם
  • טיפול וייצוג שוטף מול רשות המיסים בדיוני שומות
  • טיפול וייעוץ שוטף מול המוסד לביטוח הלאומי
  • הסדרי גילוי מרצון
  • ייעוץ לתושבים חוזרים ועולים חדשים בכל הנוגע למיסוי.
  • ייעוץ בהיבטי המיסוי בהשקעות ניירות ערך סחירים, בארץ ובחו"ל
  • סיוע בקבלת אישורים מקדמיים מרשויות המס