על השירות

מיסוי תאגידים כרוך בלא מעט משתנים מורכבים ומחייב תשומת לב מקצועית שלמומחה בתחום.

צוות VBIR מסייע ומלווה חברותותאגידים אחרים משלב הקמתן לאורך שנות פעילותן ועד שלב החלטה על מכירתן ו/או פירוקן. שיעורן והרכבן של  המיסים החלים תלוי מאד במאפיינים של החברה עצמה, צורת פעילותה ועוד.

המשרד שלנו מעניק לתאגידים שירותים הבאים:

  • ייעוץ לגבי דרך הפעולה, מבנה החזקה וצורת ההתאגדות – מה שמשרת את מטרות המיסוי של הלקוח בהתאם ליעדים שלו ולעקרונות החוק
  • הגשת דוחות מס תקופתיים לרבות דוחות מורכבים (עבור מפעלים מוטבים , לצרכי מס, זיכויי מס מחו"ל ועוד)
  • ליווי עסקאות מיזוג, רכישה, שינוי מבנה התאגיד ופיצול
  • ייצוג בפני רשויות המס שונות בדיוני מס ובהשגת אישורים מיוחדים Pre Ruling
  • טיפול בהסדרי מיסוי שכר עבודה מיוחדים.
  • ייעוץ לגבי תושבות לצרכי מס.

זכרו!

ייעוץ ותכנון מס יעיל תוך שימוש בכלים שמקנה החוק, יכולים להניב חיסכון כספי משמעותי לעסק וניצול מירב הזכויות המגיעות לעסק במסגרת החוק.