על השירות

צוות VBIR  מסייע ומלווה בתחום עצמאיים, עסקים , חברות  ותאגידים אחרים– משלב הקמתם ולאורך כל שנות פעילותם, עד ההחלטה על מכירה ו/או פירוק.

שירותי מיסוי עקיף שמעניק המשרד:

  • טיפול וייצוג מול רשויות מס ערך מוסף, לאורך כל שלבי קיום העסק – מפתיחת התיק ועד סגירתו
  • ייעוץ בסוגיות מס ערך מוסף
  • טיפול בחריגות וליקויים במקרים של הדיווח המפורט
  • מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה ושיקולים למעבר זה
  • דיני שומות מס ערך מוסף
  • טיפול וייעוץ בנושא החזרי בלו