על השירות

חברות רבות, בעיקר חברות ,start up  נדרשות  לשירותי חשבות  וניהול כספים. צרכי החברה ודרישות המשקיעים בה  מחייבים שימוש בצוות מקצועי ,אולם גודל החברה אינו מצדיק העסקה מלאה של צוות הכולל חשב ,מנהל כספים ומנהלי חשבונות.

צוות VBIR עומדים לרשותכם למתן שירותים אילו בהיקף ובתוכן המתאים לחברה ומנהליה.