על השירות

VBIR מעניקה מענה כולל בכל הנוגע להנהלת חשבונות – החל מפעולות בסיסיות ועד המתקדמות ביותר, בהתאם לצרכים של עסקים בכל גודל ובכל תחום. ביכולתנו להציע לכם:

  • הנהלת חשבונות שוטפת רב-מטבעית, בעברית ובאנגלית, בתוכנות מתקדמות תומכות תהליכי קבלת החלטות
  • סיוע בעריכת דוחות שוטפים – דוחות רווח והפסד, דוחות תזרים מזומנים ועוד
  • דיווחים שוטפים לרשויות המס השונות (מע"מ, מס הכנסה, ניכויים, ביטוח לאומי)
  • סיוע בביצוע התשלומים השוטפים לספקים, נותני שירות, עובדים ואחרים
  • הנהלת חשבונות תומכת בהנהלת החברה בביצוע בקרות שוטפות