על השירות

אנחנו מציעים שירותי ניהול כספים במיקור חוץ הכוללים, בין היתר:

  • תכנון פיננסי
  • ניתוח הוצאות כספיות בפועל
  • התאמת אפשרויות מימון לאופי פעילות החברה
  • ייעוץ פיננסי אסטרטגי להנהלת החברה
  • ניהול תכנון מס בינלאומי
  • תכנון תגמול ותמריצים לעובדים
  • הובלת הצד החשבונאי והמיסוי בהכנת החברה לבדיקת נאותות פיננסית (Due diligence)