על השירות

לטיפול נכון ויעיל, ובמסגרת החוק, בנושאי שכר עבודה חשיבות רבה  הןמבחינת העובד והןמבחינת המעסיק. שכר העבודה כולל מרכיבים רבים הנגזרים מהוראות חוקי העבודה השונים ומהסכמי העסקה.

לטיפול נכון ויעיל, ובמסגרת החוק, בנושאי שכר עבודה חשיבות רבה  הןמבחינת העובד והןמבחינת המעסיק. שכר העבודה כולל מרכיבים רבים הנגזרים מהוראות חוקי העבודה השונים ומהסכמי העסקה.

שירותים שהמשרד מספק בכל הקשור לתחום השכר:

  • עריכת תלושי שכר בהתאם לתנאי חוזי ההעסקה ולדרישות החוק
  • ייעוץ בנושא שכר, דיני עבודה ומיסים על השכר
  • סיוע בביצוע תשלומי חובה חודשיים – ניכויים משכר לביטוח לאומי, מס הכנסה והפרשות לקופות פנסיה)
  • הגשת דוחות שכר שנתיים הנדרשים על ידי הרשויות ועל ידי הלקוח עצמו

זכרו! אי תשלום שכר כחוק או הלנת שכר זו עבירה!